GUFF2
My Photo

« Oh, and... | Main | Home again »

November 10, 2003

Comments

Marjo

Kylläpä oli osuva kuvaus tuo viiden päivän krapula-juttu! Tai siis kemon jälkeisestä pahoinvoinnista en tietysti tiedä mitään mutta olen juuri toipumassa harvinaisen rankasta vatsakipu/pahoinvointisessiosta joka johti ihan Peijakseen tiputukseen asti. Siellä kun makasin nelisen päivää niin Jukka tuli mieleeni. Kauheasti tsemppiä! Oikeastaan halusinkin tulla jakamaan yhden vinkin jonka sain siskoltani ja joka pelasti minun henkeni tai ainakin mielenterveyteni taudin aikana: kuuma kylpy auttaa pahoinvointiin! Varmaan jotenkin rauhottaa vatsalihaksia tai jotain, mutta kylvyssä istuessa olo ainakin hieman helpotti. Jos vaikka tepsisi teilläkin? Niin, ja tiedän ettei teillä ole ammetta mutta suihkukin on jonkinlainen lohtu ja itse ainakin aloin jo puolitosissani miettiä että lähettäisikö Sompun Etolaan ostamaan puhallettavaa lasten kahluuallasta jossa voisin liota.

Ja onnea uudesta tiskikoneesta Sarille! :-)

Darth Ari

Lasten kahluualtaaksi suosittelen lämpimästi:
http://jenkkireki.te.nu/uimaallas/

En ole itse ostanut tai kokeillut, mutta käyttöohje näyttää lupaavalta!

Hil

Can't believe the size of that lump! I am glad it has gone, and hope the chemo is now more effective for its absence.

A dishwasher, Sari! Well done and enjoy!

Matt

Thanks for blogging this. It is a joy to read. Know that I am praying for you both here in America. Keep it up.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)