GUFF2
My Photo

« Home again | Main | Things that have happened »

November 15, 2003

Comments

Linnéa

One of my favourite search word combinations that yielded a hit at Néablog was "high priestess having sex" - no, not as a phrase, thank you very much, but on http://nea.pp.se/blog/archives/2003_10_01_blogarchive.html all the words can be found and someone was looking for that. Go figure.

Tero

Ultraviolet: hieno sarja! Katsottiin Tutkan videoillassa pari vuotta sitten, ja tuntui jakavan mielipiteitä aika vahvasti. Vähän yleistettynä kaikki, jotka eivät lähteneet parin jakson kuluttua kotiin, tykkäsivät kovasti. Vähän niin kuin Pimeyden ytimessä, vaikkei sinnepäinkään.

Tapani

Moi,

Ilo kuulla etta kasvain saatiin tuhottua.
Sytostaatit tappavat logaritmisesti eli esim. eka kierroksella 99% syopasoluista kuolee. Tauko jotta potilaan luuydin toipuu. Toka kierroksella 99% soluista kuolee. Jne. Monta kierrosta vaaditaan jotta vihoviimeinenkin pahis on kuollut.

Syklofosamidi sitoutuu DNA:han ja estaa sen kopioinnin -> solun jakautuminen estyy. Jukka voi valilla huonosti koska sivuvaikutuksena ruoansulatuskanavan epiteelisolut (jotka lisaantyvat sangen usein) eivat uusiudu normaalisti. Hiusten uusiutuminen karsii koska hiustuppien solut eivat jakaudu normaalisti.


Doksorubisiini on ns. interkaloituva agenssi. Suomeksi sanottuna se kiilautuu DNA:n emasten valiin ja estaa sen kopioinnin -> solun jakautuminen estyy. Hairitsee myos topoisomeraasi-entsyymin toimintaa solussa mika edelleen estaa DNA:n monistamista.

Luulisin etta Jukka saa kahta sytostaattia jotta yhdelle sytostaatille mahdollisesti vastustuskykyinen yksittainen solu ei ehdi lisaantymaan.

Terveisin

Tapani

Linnéa

Incidentally, it seems likely that I'll be attending this: http://www.helsinki.fi/jarj/ufy/symposium/puhuttelusymposium_fin.htm — my professor tells me it's relevant and I suppose I have to trust her! In any case, you may want to make sure your valuables are safely locked up.

Sari

Hee! Nea is coming to Finland! (Doing a happy dance and trying not to jinx the trip). Any chance you could entice Johan to come along? You could sit in your boring seminar while we trawl through Helsinki bookstores ;-)

Is Kytö your profesor? The organising committee has at least two of our people on it. Our being in this case Department of English, not history. Though I have always thought that combining historical and sociolinguistics methods might produce some really interesting results.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)