GUFF2
My Photo

« Irritating | Main | »

December 18, 2003

Comments

Tarja

Menen katsomaan sitä Uuden-Seelannin matkailumainostrilogian vikaa osaa 20.12. klo 16 näytökseen. Leffahan kestää n. 3,5 tuntia, joten voiko siinä kahdeksan-yhdeksän maissa vielä tulla paikalle (hehkuttamaan/haukkumaan leffaa ja ehkä siinä sivussa vähän onnittelemaan synttärisankariakin ;-)).

jukkahoo

Voi tulla! Sauna on lämmin (uskoakseni) ja eiköhän sitä edes hieman jotain suolaistakin löydy tuossakin vaiheessa.

Ping pong!

ipa

Tulen paikalle välillisesti, en lihassa. Isot halit kaikilta täältä Jykylästä.
ipanaario

VeriVeli

Onnea nyt silti sinne 6*6 vuoksi.
Tulisin, mutten pääse tulemaan.

Se astianpesukoneen nimi?

Anna

Hakalan Valkyrialauma kiittää juhlista. Peitto on käsittämättömän, ilmiömäisen, fantastisen upea.

Opin tekemään sushia ja söinkin sellaista ensimmäisen kerran. Edelleen mietin, miten sinne saisi sen aurajuuston upotettua mukaan ;-)

Ai miten niin ei ole 'perinteistä'?

Paljon onnea vielä jälkikäteen ja toivottavasti villiä kirsikkakolaporejuomaa riittää pitkälle ensi vuoden puolelle.

t. anna, Viivi "Teemu, heitä minua ilmaan" ja Venla "sylistä syliin" Hakalat

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)