GUFF2
My Photo

« Fire bad tree pretty | Main | He is home »

January 13, 2004

Comments

Jaquub

Sori, mutta mun on AIVAN PAKKO päästä joskus myös katsomaan Time Teamia (ja ryyppäämään pelin varjolla, jos se todella kuuluu katsomiskokemukseen,) kanssanne. Samalla voisin päästä pätemään kaivausjargonilla ja jatkaa ikuisuusvirttä Suomen määrärahojen puutteesta jne. Mut olis kiva.

Mekku

Kannatan ehdottomasti Time Team -teemailtaa!!! Stuart is a god!

Tarja

Haluan ehdottomasti mukaan, jos kyseinen teema-ilta järjestetään - minähän niitä jaksoja Sarille aikoinaan nauhoittelinkin :).

fionna

I might be wrong (shock! no! it couldn't happen!) but I have a feeling that I saw an episode or two of Time Team on BBCWorld.

And the drinking game is great. I must spread the news.

jukkahoo

Well spread!

I haven't seen Time Team on BBCW, but they have this _almost_ as good a program called Rough Science, where a team of pro-fussional science-people construct all these gizmos and devices on this tropical-looking island, with pretty much nothing else except a piece of string and some baubles. Intriguing stuff.

Ja luulisin että Time Team (tai taimitiim, kuten meillä Casa Taimistossa sanotaan) ilkamat voisivat olla ihan hauska keksintö. Ehkäpä tässä parin seuraavan kuukauden aikana, ennen kuin maa sulaa ja herra Laatikko katoaa taas maaseudulle salaojia kaivamaan. Ööliä ja taimitiimiä, hyvä idea.

Hil

What an absolutely wonderful quilt, Sari! The only thing wrong with the new mantra is if, like me, you still haven't finished the sweater 8 years later, and 2 years ago started idly thinking about incorporating it into a quilt...

Hope the new medicine is kicking in.

Mekku

Voimme nyt todeta, että taimitiimi (Sapling Team - oliko nyt varma, ettei tämä ollut puutarhaohjelma?) on saanut virallisen hyväksynnän Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen edustajalta Jaakkima "minä-en-tajua-taitoluistelua" Laatikolta. Huraa! Nyt vain kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat korvaamaan metodologiaopintonsa TT-maratoneilla...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)