GUFF2
My Photo

« Hotsipal visit | Main | Like watching a train wreck »

March 18, 2004

Comments

Veriveli

No nih. Toihan kuulostaa hyvältä. Tsemppiä ja ne prosentit putoavat ihan huomaamatta.

Teemu

Jepjep. Samaa mieltä Tiberiuksen kanssa! Prosentit putoavat kyllä, paitsi niistä Urhon olusista. Ja tuo röökipuoli nyt ei liene suuri tappio noin muutenkaan. Minä ainakin lupaan olla polttamatta sinun ollessasi lähistöllä :) Joka tapauksessa pääuutiset olivat hyviä. Happy happy joy joy!!

Mikael

HIENOJA UUTISIA! Iloitaan ja pidetään prosentit koholla oikeissa paikoissa, etupäässä laseissa, sisäisesti pitäydytään promilleissa. Niitä sitten riittävästi.

Stefan

Hienoja uutisia, Jukka! Hyvaa jatkoa vain! Me juodaan portviinia sinunkin puolestasi sitten.

Terv. Tapani

Ben

Yeeehaaaw! Great news indeed. But What is a gout (except goat misspelled)?

Johan A

Hienoja uutisia! Excellent, even. I hope it's not gout (gikt, Ben), but even if it is, it's slightly nicer than lymphoma, I'd say.

jukkahoo

Se ompi kihti på finska. Gikt ruåtsiksi. Tunnetaan (?) myös nimellä luuvalo. Voimakas nivelkipu, joka yleensä manifestoituu tuolla isovarpaan nivelessä. Ihme sairaus, aivan perhanan kipeä ja aiheutuu yleensä jostain juoma/ruoasta. Siksi portviini-kielto otsakkeessa.

Marko

Eikö kihti ole vanhan miehen tauti? Ethän sinä nyt niin vanha ole... vai olenko taas käsittänyt jotain väärin ;-)

Ben

Kiitoksia, tack för the gout selitys. A new word, a new notch up on th IQ ladder. ;)

Port wine sport wine. I think it's time for you, Jukka, to join me on the dark side! Let go of your stupid cravings for alcohol. Together we will crush this... whoa, use the force Luke.

jukkahoo

I think I ought to have been a *bit* more clear with this gout-thingye. I know most of you are just pulling my leg (but puhleeeese, not the one with gout), but just to confuse more that one person still ignorant, here goes:

I do not have a gout. I may never have one. What I do have is an elevated levels of uric acid. This is not life-threatning nor dangerous in any way. Since this is actually the very first time they have conducted this test, they have no way of knowing whether my uric acid levels are actually slightly higher than the norm. They will monitor this in the future.

Gout is one of the most common forms of arthritis (joint inflammation). For some bizarre reason, the ball of the big toe is the commonest site. Uric acid is a chemical which is a natural part of the normal breaking down and building up of food and body tissues. The condition of raised blood uric acid is called hyperuricaemia. When this is present the uric acid which is normally dissolved in the blood may, from time to time, form microscopic crystals in the joint. These crystals set up the inflammation which is called acute gouty arthritis or acute gout.

Sounds like a bummer, not to mention the *really* bad things one must consider here. There are some food-stuffs which are more or less no-no in case of a gout. The ones I personally would find rather difficult to abstain from are:

- Red meats which come from cows or sheep and include steak, chops, corned beef and larger pieces of meat usually roasted in the oven
- Shellfish like mussels and oysters
- Peas and beans.
- Alcohol, especially beer and wine.

For feck's sake!

Teemu

Kuulostaapi siltä, että nesteet valuvat päästä alhaalle isovarpaaseen. Olenko oikeassa?? Siispä, Jukkahoo, heitän aiemman kysymyksesi takaisin: tuleeko sinustakin nyt kasvissyöjä? Ja kai tuota viinaa saa tilkan aina silloin tällöin ottaa? Voin tuoda sinulle täältä sellaista litkua, että Sari ei erehdyksessäkään kuvittele sen olevan juotavaa :) Semmoista tahmeaa lentokonepolttoaineelta haisevaa tahnaa... Päähän se menee kuin metrin halko!

Mervi

Onnea Jukka!

Oliko vaaleaksi värjätty keski-ikäinen tohtori nimeltään Lasse Teerenhovi? Se on mun sukulaiseni.

Omppu

Hienoa, isot onnittelut!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)