GUFF2
My Photo

« Them Fixed It! | Main | Master Guilter »

May 12, 2004

Comments

Marko

Hassuja nuo amerikkalaiset... ja ehkä muutkin, mutta olettaisin, että tuo on aika lailla amerikkalainen ilmiö, ainakin noin voimakkaana. Kuitenkin olettaisin, että tuo on vasta alkua. Erilaiset virtuaalitaloudet yms. tulevat varmasti lisääntymään ja muodostumaan yhä monimutkaisemmiksi ja niiden kytkökset reaalimaailman talouksiin lisääntynevät entisestään. Tässä kuitenkin on huomioitava se, että suurelta osaltaan kyseessä on eräänlainen ylellisyysilmiö, joka voinee tapahtua vain ympäristössä jossa ns. perustarpeet ovat tyydytettyjä ja tämä sitten liittyy näiden muiden tarpeiden tyydyttämiseen.

Teemu

Ei vain amerikkalaiset. Tuo on laajenevassa määrin itä-aasialainen ja erityisesti kiinalainen ilmiö. Tietenkin täällä ei ole vielä kehittynyt (tietääkseni) tuollaista talousjärjestelmää, mutta se on vain ajan kysymys. Kiinan online-peliteollisuus jyrää eteenpäin huimaavaa vauhtia. Nettikahvilat ovat itse asiassa isoja pelihalleja, ja siellä pelataan nimenomaan online-roolipelejä. Jossain määrin ylellisyyttä, mutta myöskin eskapismia ja omien unelmien toteuttamista maailmassa, jossa ne eivät oikeasti toteudu. Online-pelit ovat myös suosittuja peliteollisuuden piirissä. Tämä johtuu siitä, että piratismi on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta.

Kuten oikeassakin maailmassa, Kiinan valttina on volyymi. Mutta online-maailmoissa se on pelkkä valtti ilman haittapuolia. Kiinan sisäiset pelimaailmat ovat valtavia jopa miljoonine pelaajineen.

Sari

Kiina on mielenkiintoinen "labra" tässä suhteessa. Tuleeko onlinepeleistä Intian elokuvateollisuutta vastaava "sirkushuvi" kun raudan hinta laskee? Tietysti jonkinlainen peruselintaso on oltava mutta kuvittelisin että unelmatehtaana roolipeli olisi vielä houkuttelevampi vaihtoehto kuin elokuva.

Ja noin teoreettiselta kannalta virtuaalitalous/yhteiskunta on mielenkiintoinen idea, luulisi ainakin game theory -tutkijoilla olevan siinä työsarkaa.

Teemu

Olet aivan oikeassa tuolla "labra"-kommentillasi. Kiinalainen internet on pitkälti eristetty ulkomaailmasta ja siellä voi tehdä monenlaisia kokeita :)
Lisäksi tuo elintasokysymys ei ole niin suuri kuin voisi luulla, koska nämä tyypit pelailevat nettikahviloissa ja -halleissa. Niissä pelaaminen on hyvin halpaa eikä tarvitse hankkia omia koneita.

Marko

Elintasokysymys tuo on sillä tavoin, että tarvitaan irtonaista rahaa että tuo pelitalous ja normaalitalous kohtaisivat, kuten alkuperäisessä aiheessa. Pelaaminen on yksi asia mutta se, että ostaa vaikkapa toisen luoman hahmon tai tältä rahaa/varusteita oikealla rahalla on kokonaan toinen.
Lisäksi tuossa saatta olla eroja kansanluonteen, rahankäytön suhteen. Jenkeissä on melko paljon väkeä jonka mielestä on ihan okei ja mielekästä pelaamista se, että ostetaan rahalla superhyvä hahmo ja mellastetaan sillä, kun vaikkapa täällä moista pidetään omituisena asiana, jonkinmoisena huijauksena.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)