GUFF2
My Photo

« Reading report | Main | And this is how I know world is Banana shaped »

November 20, 2004

Comments

Sari

They did not give me enough choices and most of the ones they did were just stupid, even when I diligently tried to apply them to the US political culture. Anyway, apparently I am a New Social Democrat...

Ylva

Nähtävästi olen "a New School Democrat". Kuvaus alkaa "you like partying and politics", polttaminen, vedonlyönti ja homot ovat ok. Poliittinen agenda jäi suppeaksi, pitää hiota sitä puolta.

Teemu

Liberal Republican. "When you tell people that you're Republican, they rarely believe you. That's because you're socially liberal - likely pro-choice and pro-gay rights. You're also not so afraid of big goverment, as long as it benefits people and not politicians. You are the most likely of any Republican type to swing over to the Democrat side sometimes." Jaaha. Kaikkiin kohtiin ei muuten tarvitse vastata.

Stefan

Liberal Republican!

When you tell people that you're Republican, they rarely believe you.

En sita kylla usko minakaan... Ilmeisesti jos vahankaan uskoo yksityissektorin voimaan on jo republikaani.

Sari

Tämä jokotai asenne on minua aina kauheasti amerikkalaisessa keskustelussa häirinnyt. Äärimmäisen tieteellisellä "mä juttelin parin tyypin kanssa" -metodilla tehtyjen tutkimusteni valossa olen tullut siihen tulokseen että Yhdysvalloissa uskotaan yllättävässä määrin siihen että julkisen ja yksityisen sektorin yhdistäminen on jotenkin mahdotonta. Ei ole kerta tai kaksi jolloin olen yrittänyt selittää että pohjoismaisen nannyvaltion panostus julkiseen sairaanhoitoon ei merkitse sitä etteikö halutessaan rahalla (=kylmällä käteisellä tai ottamalla yksityisen sairasvakuutuksen) saisi myös yksityistä hoitoa.

Esmes, voiko jouku selittää minulle tuon äskeisen testin eläketurvaa koskevan kysymyksen? Mitä siinä oikein haettiin takaa? Sillä eihän valtion takaama perusturva estä ihmistä ottamasta yksityistä eläkevakuutusta ja näin säätelemään omaa eläkeikäänsä ja eläkettään. Vai haettiinko kysymyksessä sitä että ketään ei pitäisi pakottaa siirtämään mitään osaa tuloistaan eläkkeeseen vaan jokaisella olisi oltava mahdollisuus itse säädeellä kaikkia tulojaan ja jos vanhana ei ole mitään jälellä niin kovaa.

Taas tulen siihen vääjäämättömään lopputulokseen että libertaarit ja kommunistit ovat optimisteja ihmisluonnon suhteen ja keskiryhmät taas pessimistejä.

Kaikkiruokainen

Tuossa testistä jäi vähän epätodellinen maku. Todellinen totuus paljastuu täältä:

http://quizilla.com/users/montypythonrules/quizzes/

You are the Abuse Clerk. You dish out verbal abuse all day long...as long as the customer keeps paying. AAH, what satisfying work!
You are the Abuse Clerk! You dish out verbal (and
some physical!) abuse all day long...as long as
the customer keeps payin'! Aaah...such
satisfying work!


What Monty Python Sketch Character are you?
brought to you by Quizilla

jukkahoo

I am the Hungarian!

"I will not buy this record, it is scratched."
"My nipples explode with delight!"

"Ya! Ya! Ya! Ya! Do you waaaaant...do you waaaaaant...to come back to my place, bouncy bouncy?"
"Drop your panties, Sir William; I cannot wait 'til lunchtime."

Ben the Hungarian

The absolutely best quiz of them all. This is the only one anyone needs.

Me? I'm the Hungarian: You are the Hungarian! You just HAD to buy that CHEAPO Hungarian-to-English phrasebook...

Marko

You are a cardinal! You love to try & get others into trouble, even if you have to make up lies...NO ONE expects the Spanish Inquisition!

Sari

But it is so obvious and easy to manipulate. Sari who consistently chose certain answers and, surprisingly, is:
a Lumberjack...with definite issues...

Omppu

En pystynyt vastaamaan ihan kaikkiin kysymyksiin, mutta tällainen tulos tuli - enkä muuten valinnut mitään puoluekantaa enkä ottanut kantaa pilvenpolttokysymykseen, joten aika mielenkiintoista!:

You Are a New School Democrat

You like partying and politics - and are likely to be young and affluent.
You're less religious, traditional, and uptight than most Democrats.
Smoking pot, homosexuality, and gambling are all okay in your book.
You prefer that the government help people take care of themselves.

Ok, sitten Monty Python -testiin...

Omppu

You are the Hungarian! You just HAD to buy that CHEAPO Hungarian-to-English phrasebook...

Kummallista...

Teemu

You are a cardinal! You love to try & get others into trouble, even if you have to make up lies...NO ONE expects the Spanish Inquisition!
HAH! Minä en KOSKAAN valehtele... :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)