GUFF2
My Photo

« Mail delivery failure | Main | Seasoned (mostly jeera and coriander, with some chilli, turmeric and ginger) greetings »

December 13, 2004

Comments

Anna & Jussi

Taataksemme juhlien pyörremyrskyisän intensiteetin, saavumme paikalle kotituhoaseidemme V1 ja V2 kera. Heinäsirkkalaumamme laskeutuu ehkes kuitenkin vasta elokuvaesityksen jälkeen, jotta muu juhlaväki saa nauttia edes hetken rauhallisemmasta menosta.

Minut tunnistaa paidasta "Äiti on vähän väsynyt"

Kummari

Hengessä mukana, mutta fyysisesti duumissa...
...tai ainakin duumaamassa.
Ja tiistaille tietysti: HAPPY HANGOVER!

Veriveli

No mun piti tulla heittään tänne kommentti just oikeana aikana, mutta kun on laho pää kesät talvet... Onneksi olkoon / Otan osaa (tarpeeton yliviivattava) nyt jälkikäteen kuitenkin. Voisko sitä sotavaltiasta tilata jostain? Lähetä mulle dvd lainaksi, korvaan postikulut. Voitais katsoa sitä (jneps, tj) jossain äksy-tapaamisessa.

Mitä vielä? Ai niin, hauskaa ja rauhallista siisonia sinulle ja Sarille. (Hei, mua ei satu enää kun kirjoitan tuon nimen...)

Veriveli

Paljon ainakaan.

jukkahoo

Hei! Sä saat sen joululahjaksi, mutta koska Flamemountain tuotantoyhtiöllä ei ollut enempää kopioita, sä saat sen vasta joulun jälkeen! Onneksi olkoon! Huutomerkki!

Ja siisonin terveiset sullekin!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)