GUFF2
My Photo

« Skateblogging! | Main | Men's Short Programme »

January 26, 2005

Comments

Mekku

Hewitt aukoo paataan - lahettakaa suihkuun!! Vaadimme pelikieltoa! ... ja sitten viela mainoskatkokin. I don't BELIVE it!

Sari

Okei, okei. Come on Leyton, you can do it....

Mekku

Huraaaaaaaa!! Okei okei okei mies voitti - vaihtakaa nyt jo ohjelmaa!

Manu

Hei, tennis on ihan hieno laji. Nalbandian ois kyllä saanut voittaa, vaikken katsonutkaan, kun ei näy Eurosportia. Huomenna herätys klo 04.30 naisten välierille.

Manu

Taisi Hewitt tänäänkin taas kiusata teitä vähäsen. Onneksi oli sen verran armollinen, että hoiti homman neljässä erässä, ja vielä vikan erän 6-1. Löysin netistä vedonlyöntisivut www.centrebet.com, jossa voi löydä monipuolisesti vetoa, mm. Oscar-voittajista ja tietenkin urheilutapahtumista. Minulla meni naisten välierävedot pieleen, kun olin pistänyt 2 euroa Sharapovalle ja 2 euroa Dechylle ja molemmat hävisi. No, Sharapova sentään lahjoitti 10,000$ tsunamiuhrien ja 50,000$ Beslanin hyväksi, joten häneltä meni paljon enemmän rahaa.

Ben

Kaksi sanaa jotka ratkaisevat Eurosport-huolenne: YLE 24.

jukkahoo

Näyttäisi olevan lähinnä yksi sana ja yksi numero.

Nimimerkki "LUTZ:n PJ"

Ben

Joo, ja jos vielä tarkennetaan niin lyhenne ja luku.
:)

LUTZine anyone? (Ja sitten rekisteröity yhdistys, omat kuukausitapaamiset, oma sähköpostilista ja tietenkin oma nettifoorumi/blogi...)
;)

Manu

Ja jos lisää pistetään hiuksia kahtia, niin tällä kertaa YLE 24 ei olisi apua tarjonnut, sillä he eivät näyttäneet miesten lyhyt ohjelmaa, ja perjantaina heillä oli myös Hewitt-ottelu lähetyksessä. Mutta siis viime vuonna siitä olisi ollut apua, kun Tunisian aurinkon alla ratkaistiin Afrikan mestaruuksia.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)