GUFF2
My Photo

« Dark Lord of Dialogue Strikes Again! | Main | Lepää rauhassa, yhdyssana »

June 18, 2005

Comments

Manu

Oho, täällä on puhuttu vaikka mistä kiinnostavasta, kun olen ollut poissa. Voi, voi surullista tuo Shelby Footen kuolema, aloitin juuri hänen 3000 sivuisen Civil War Narrativen, jonka lukemiseen kyllä menee aikaa.

Ken Burnsillä oli suuri vaikutus siihen, että sisällissota tuntui jo ala-asteikäiseltä jotenkin myyttiseltä ajanjaksolta. Baseballistakin kiinnostuin kunnolla vasta nähtyäni dokkarin. Niiden pitkän keston takia, ne voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa ja aina tulee jotain uutta. Hankintalistalla on nyt niitä Burnsin lyhyempiä leffoja, ja toivottavasti voin joskus lainta sen New Yorkin teiltä.

Manu

Oli muuten hauska avaruusparodia, vaikka ei varmaan aukea jos Burnsin leffoja ei ole nähnyt. Ashokan Farewell alkumusiikki ja Sullivan Balloun kirje oli hauskasti nostettu esiin. Pieni moka oli haastattelijoiden katsekontakti kameraan, mitä ei tapahtu Bursin dokkareissa.

Ja siitä Ken Burns effektistä, niin ei se ulos-sisään zoomaus tylsä ole, ellei rupeaa kyttämään sitä ja ajattele sitä halpana efektinä. Se on kuitenkin tosi hyvä tapa saada eloa valokuviin.

Manu

Lisää Ken Burnsia luvassa! YLE Teema esittää hänen viimeisimmän elokuvansa "Unforgivable Blackness. The Rise and Fall of Jack Johnson". Eli kyse on siis vuonna 1908 raskaansaarjanmestaruuden vallanneesta nyrkkeilijästä. Tiistaisin klo 21.00 alkaen 30.8., uusinta lauantaisin 18.00.

Manu

Keskiviikko iltana uusintana nähtävä Vuosisadan ottelu (2004) on myös hyvin tehty nyrkkeilydokumentti, ja jos Jack Johnson on tullut tutuksi niin seuraavan mustan nyrkkeilysankarin Joe Louisin ottelut Max Schmelingiä vastaan ovat melkeinpä jatko-osa niille tapahtumille. Dokkarissa on samalla tavalla käytetty asiantuntijoiden haastatteluja ja arkistokuvamateriaalia otteluista.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)