GUFF2
My Photo

« Paheli and Veer-Zaara | Main | Finncon 2006 on tulossa (oikeasti) »

October 31, 2005

Comments

Sari

I have never really warmed to domestic book fairs. I just get bored and my feet hurt. On the plus side there is fresh liquorice.

The reasons why I don't like book fairs are kind of obvious. Firstly, I don't read much in Finnish and obviously the books on offer are mostly in Finnish. Secondly, I don't like talkshows, and the endless stream of mainly boring interviews and panels are quite honestly, waste of time. Thirdly I don't much like making small-talk with friends in the middle of crowds. So I usually make use of my free ticket - 'cause its, you know, free - but skip the programming, buy my obligatory Poikien seikkailukirjasto book, get some liquorice, and go home.

Marko

Olen jo omat ohjelmanumeroni kommentoinut (seuraa sitä Marko-linkkiä, myös risingshadowin puolella olen jo kommentoinut), mutta yksi huomionarvoinen seikka kuitenkin jäi askarruttamaan, eli Karistolla näyttäisi olevan menossa eräänlainen linjan muutos tai linjan terävöittäminen fantasian yms suhteen mikä oli ainakin minulle iloinen uutinen. Tähän kun lisätään muiden paneeliin osallistuneiden kustantamoiden tekemä työ niin näyttääkin vihdoin vähän siltä, että menneinä vuosina narinan aiheena ollut vaihtoehtoisen "fantasian" puute alkaa ainakin osin olla mennyttä aikaa. No täytyy sitten kai vain etsiä muuta valitettavaa ;)

Ben

Mr Muffin wrote:
The following interview was nothing like the one before. I was truly sorry to miss most of this one, since both the interviewer (whose name escapes me at the moment, but she is superbly funny in Stan Staanila's show... erm, ditto)and the author, Johanna Hildebradt, were excellent.

Are you talking about the show called Ögonaböj? I think the woman (she really is superbly funny) is Heli Roiha, but the interviewer should have been Annika Hällsten according to the programme (at least the earlier programme that I based my Enhörningen thingy on).

Well anyway, sounds like I missed some great programme items when I just rushed back to stand behind the Enhörningen-counter after the first panel. :(

jukkahoo

Senor Enhö wrote:
"Are you talking about the show called Ögonaböj?"

Yes, that's it! The very one. Mycket roligt och hälsosamt. Kudos to Heli Roiha, who I understand is not finlandsvensk, but just a Finn who has learned to speak the language very well indeed. She wouldn't by any chance be a fan of things SF, since she would go straight to the top of my list of "People We Really Need to Get on Swedish Speaking Programming at Finncon 2006"?

Ja kyllä myös Markolle, Kariston tuoreen, varovaisen mutta luottamusta herättävän linjauksen soisi jatkuvan. Mieluusti nimenomaan siten, että se Suuri Yleisö löytäisi nämä laatutuotteet ja ostaisi uuden Sean Stewartin (OSTAKAA!), ja tulevan McKIllipin (OSTAKAA!), ja tätä myöten jatkossa lisää Stewartia, McKillippia ja vaikka ties mitä mainiota uusi suosikkini, kustannustoimittaja Sorjamaa on meille halukas tarjoamaan. Kudosta myös tähän suuntaan!

Fionna

Jonathan Carroll was in Helsinki?? And nobody told me??!

*bursts into floods of tears*

Omppu

Ögonaböj is a barrel of laughs!

I'll never forget their interpretation of how the satusetä Runeberg was forced out of his home Porvoo to go and celebrate his eightieth (or something) birthday in Helsinki for _two_days_. After which he was put in a sledge in the middle of winter and sent home - it was freezing - and then he _died_.

It was really quite funny.

Kristina K.

Heli Roiha asui tietääkseni Ruotsissa teini-ikäisestä parikymppiseksi ja oli nimeltään Heli Salonen. Hän kuitenkin inhosi suomalaiselta kuulostavaa sukunimeään ja vaihtoi sen heti täysi-ikäiseksi tultuaan Roihaksi. Joten ei ihan finlandsvensk mutta melkein.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)