GUFF2
My Photo

« Hyvää Joulua! | Main | Divarikierros »

December 30, 2005

Comments

Marko

Onneksi olkoon vaan aikaansaannoksen johdosta. Vai että päätit sittenkin käyttää tuon vanhan tekstini, luulin että olit jo hyllyttänyt sen. Et varmaankaan muistanut, että halusin sen julkaistavaksi salanimellä? Jos et, niin ei voi mitään (ei se nyt niin iso vahinko ole). Toivottavasti joku tuo tosiaan noita pari mafiaan, että saan tekijänkappaleen ;)

Johanna

Tuota, olisikohan sinulla yksi toinenkin keskeneräinen juttu, jonka olisi pitänyt olla valmis jo (ahem) lokakuussa?

Oikein mukavaa alkavaa vuotta (rästitöistä huolimatta) sekä sinulle että Sarille!

Hedari

Erittäin Hyvää Uutta Vuotta kollektiiviin Halme-Polvinen!

jukkahoo

Jumankekka Hedari! Sulla on blogi! Kaikkea sitä...

Hyvää ja Onnellista vaan sinnekin kollektiiviin!

Kirjainten tarkastaja

Eikö olekin hienoa, että meillä on kirjain L.

Veriveli

Hedari vois katsoa skandinsa kuntoon sillä välin kun me muut juhlimme uutta vuotta.
Niin että hyvää uutta vuotta JUURI sinulle.

Hedari

Can no do. Will speak english :-)

Katariina

Jalkikateen hyvaa joulua ja myos onnelista uutta vuotta. Olisin lahettanyt jouluviestini ajoissa, mutta Ingrid joutui sairaalaan korvaleikkaukseen aivan yllattaen 22.12. ja paasimme sairaalasta vasta 28.12. Jalkitarkastus on vasta talla viikolla. Perhe voi nyt jo ihan hyvin, mutta karsimme kaikki vatsataudista (jonka Ingrid sai sairaalassa) tahan viikkoon asti. Tallaista siis lapsiperheissa. Onneksi saimme Johanneksen lahetettya isovanhempien luokse joulun viettoon. Aitini on nyt taalla viikon lomalla ja kaikki alkaa palata normaaliksi. Johanneksen koulu alkoi maanantaina.
Kaikkea hyvaa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)