GUFF2
My Photo

« Divarikierros | Main | The Embassador »

January 20, 2006

Comments

Tero

Noihin voisin vielä lisätä, että Nelonen on ilmoittanut ostaneensa ohjelmistoonsa myös HBO:n Rome-sarjan. Alkaa ensi syksynä.

Peter Elk

Joku suomalainen tv-kanava on ilmeisesti ottanut ohjelmistoonsa ABC:lla viime syksyna alkaneen Commander in Chief -sarjan, jota taalla rapakon toisella puolella ylistettiin maasta taivaaseen. Parin katsomani jakson perusteella sarja edustaa kylla niin latteaa ja pullistelevaa kasitysta USA:n ulkopolitiikasta, etta oikeastaan ihmettelen, miten sita voidaan nayttaa maan rajojen ulkopuolella ilman etta yleiso joko tukehtuu myotahapeaan tai vaihtoehtoisesti lahtee polttamaan autonrenkaita Yhdysvaltain suurlahetyston ulkopuolelle:-)

ABC:n toinen uutuussarja Grey's Anatomy on sen sijaan ihan ok; toivottavasti sita aletaan nayttaa pian myos Suoemssa.

jukkahoo

Tiedä sitten, onko tämä katsottavaa, mutta meikäläinen tedellakin edustaa suomalaista fandomia huomenna perjantaina (27.1.) MTV3-kanavalla Ihana aamu -ohjelmassa noin kello 9.15 jälkeen. Puhehan on tietenkin siitä, että suomalainen sf-harrastus täyttää 30 aastaa ensi lauantaina (asiasta on kemut Turun suunnassa jossain lahtarikerholla). On itsestään selvää, että tätä turkulaista juhlatapahtumaa pitää muistaa helsinkiläisellä kuumesairaalla potilaalla. Ajattelin laittaa juhlan kunniaksi päähän viipperäpipon sekä liimata hiukset otsaan brycreemillä. Ja laittaa päälle aivan liian kireän flanellipaidan sekä viillekkeet. Kui?

Marko

No, kuis meni? Toivottavasti siihen kuuluisaan putkeen ;) (Nukuin vielä noin varhain, joten jäi katsomatta).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)