GUFF2
My Photo

« Telkkarista tulee jotain katsottavaa! | Main | Kui? »

January 27, 2006

Comments

Omppu

Watched you this morning, and didn't notice the flu at all. It went very well in fact, thougt I. From a journalistic point of view, since you had only a few short minutes it was good that you concentrated on the points you did instead of making a commercial for a happening that is over half a year away (Finncon, that is). Everybody in the fandom knows about it and everyone who isn't, isn't going to remember if they hear about it now. So maybe better, as you said, email them separately about it.

Ben

Erinomainen tv-esiintyminen! Mitä siitä jos Finncon jäi mainitsematta kaikeka ei saa noin lyhyeen aikaan ängettyä ja kuten Omppu sanoi tuskinpa sillä oikeasti olisi vaikutusta ollutkaan. Ja toisaalta tuo oma ideasi saada homma esiin lähempänä Finnconia on täyttä rautaa. Go for it!

Mutta kuten sanottu tämä minihaastattelujuttelu oli aivan mahtavan hyvä: sekä teikäläinen että haastattelija olitte rentoja ja rupattelitte mukavia. Ja Enhökin tuli mainittua! ;)

Linnéa

Available on the Interweb, is it? The programme, I mean.

Tero

The program is available on the web, actually. Unfortunately, it's on MTV3's "Netti-tv", with a price. One-time view is 2 euros.

Their stupid web site doesn't support linking, but it can be found by going to mtv3.fi and clicking "NETTI-TV", "Ajankohtaisohjelmat", "Ihana aamu" and then "Scifi-harrastus täyttää pyöreitä".

Tero

BTW, if you just want to see how the program was set up, I posted a short note with a photo up.

Manu

Silloin kuin joulun aikoihin töistä juteltiin, niin mielessäni kävikin sellainen Kirja Eerö E&Ö tv-formaatti, jonka juontajaksi esiintymistaidoillasi helposti pääsisit. Tässä SubTV:n myöhäisillan ohjelmassa käsiteltäisiin sitten poimimiasi kirjoja valitsemiesi vierailijoiden kanssa joka viikko.

Manu

Ai niin, eiks tää thread olisi hyvin sopinut "Telkkarista tulee jotain katsottavaa" alle.

jukkahoo

Olis varmaan, mutta sitten ei olisi tullut päiviteltyä ja päivitteleminen on tämän bloggaamisen syvin olemus. Ehkä. Ehkei. En tiedä.

Minusta tuollainen Kirja Eero E&Ö olisi mitä oivallisin ohjelmaidea. Siitä vaan pommittamaan kulttuurikanavia ja vastuuhenkilöllisyyksiä ja vaatimaan erheellisyyttä kuriin!

And about the program, Johanna Ahonen told that the show is somewhere available. I wasn't really paying attention to what she was saying as I was just waiting my turn to grab her for a hug. And anyway, it was most probably something to do with computers, and as we all should know by know, me and tech... no go.

Apparently you Storvretans just have to come and have a looksee at our VHS-copy of the thing.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)