GUFF2
My Photo

« Vaniljaa | Main | Räytyvä sydämeni on karavaani(sarai) »

December 19, 2006

Comments

Tarja

Jukalle hyvää syntymäpäivää! Ja hyvää joulua myös! Minulla jää tänä vuonna kemut väliin, sillä olen yhdeksään asti töissä ja sen jälkeen en taida enään jaksaa tulla käymään.

Jukka

Onnittelut myös täältä etäältä. Olkoon chilinne tuju!

Vesa

Hyvää syntymäpäivää myös täältä etäisestä Matinkylästä! Vietän iltaa tyttären kanssa, muuten olisin voinut tulla kokeilemaan chilin potkua...

T. Vesa

Sini

Onnittelut kadun toiselta puolelta ;) Vaikkei matkaa paljon olekaan, niin taidan kyllä mennä nukkumaan kunhan tuo pesukone on käynyt. Huomenna aikainen lähtö joulun viettoon!

Enpä muuten pitkään aikaan ole tullut käyttäneeksi noita kiekkoilijoiden nimiä numeroita tarkoittamaan. Paitsi etten enää muista minkään kiekkojoukkueen numeroita. Sovitaan että mulla ne menee suunnilleen kauden ´93-94 JYPin mukaan, että siitä jengistä voi sitten tarkistaa mitä se tarkoittaa...

Käytetään tilaisuutta hyväksi ja toivotetaan samalla myös hauskaa joulua ja onnellista vuotta 2007!

Omppu

Onnittelut näin jälkikäteen täältä Tampereeltakin!

Ben

Paaljon onneeaa vaaaaaaaaan!

-Ben & Susanna ynnä aika hirmu söpöt piskit-

Kenneth

Paljon onnea vaan!

Ja Hyvää Joulua ja menestystä uudelle vuodelle.

Kenneth

IStori


Onnea! Ja jösses! Meillä on sama syntymäpäivä, vaikka minulla sinua vuotta myöhemmin. Ehkä ensi vuonna juhlit railakkaammin?

Mä haastan sut vuosikirjanpitoon. Haasteessa on vain kaksi (tai ehkä kolme) kysymystä, ja ne on mun bloggauksessa. (Mut ne on pahoja.)

Hyvää Uutta Vuotta!

Terv IStori (Istori.blogspot.com)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)