GUFF2
My Photo

« Vuoden pisin yö | Main | Superbowl XLI »

January 18, 2007

Comments

jukkahoo

Jos tässä pikaisesti mainitsen, jotta pidin tekstistä ja ilmeisen enemmän jopa esityksestäkin kuni Sari, mutta toisaalta, en ole nähnyt tätä 20 vuotta sitten Willensaunassa, joten... Mafiaa on pidetty tosin 20 vuotta.

Vaan anekdoottiin: Seurueemme koostui siis meistä kahdesta sekä professorista ja lähetystöneuvoksesta, jotka hieman hitaampina jäivät jälkeemme, kun autolta pimeässä puistikossa kohti etuovia kävelimme. Kohteliaana keski-ikäisenä koin tarpeelliseksi toimia ns. edeskäypänä sisäovella, kun Sari oli ensiksi pitänyt ulko-ovea auki. Ennen kuin herrasväki Polvinen ehti kuitenkaan saapua paikalle, pyrähti ovea kohti punapäinen nainen, joka vilkaisi pikaisesti minua ja sanaakaan sanomatta vilahti ovesta sisään. Kuten myös häntä seurannut anturaas, jotka toki kohteliaasti päästi samaisesta ovesta sisään, onhan minulla käytöstapoja ("Hah!", Sarin huom.).

"Kah", sain melkein sanotuksi, tajutessani juuri pitäneeni ovea auki Conan Oubrienil... Tasavallan presidentti Tarzan Haloselle. Joka siis ei kiittänyt oven aukipitämisestä. Ei että kukaan anturaasistakaan piti sitä minkäänlaisen huomion arvoisena eleenä. Jotta sellaista. En kyllä usko, että aivan jokaisen valiton päämiehen ovea pääsee aukailemaan tuolla tavalla. Kokeilkaapa esim. George Daboljuu Bushin kanssa!

Teemu

Suomi ON hieno maa! Muistuu mieleeni kun muutama vuosi takaperin kävelin ulkomaalaisen ystäväni kanssa Kaivopuistossa. Ohi meni Tarzan virka-autollaan, jonka tunnistin leijonakilvistä ja huomautin tästä ystävälleni. Tämä ihmettelemään mihin presidenttiä seuraavan poliisiauto oli jäänyt, johon nohevana kaverina älysin heti vastata, ettei presidenttiämme tietääkseni epäilty mistään rikoksesta... Tilanteen nerokkuuden varmisti parin minuutin päästä ohitsemme lipuva Iso-Britannian lähettilään virka-auto, jolla kyllä oli poliisisaattue!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)