GUFF2
My Photo

« Atheism, Alternate history and a Highly Civilized Man | Main | Why Muffins? »

July 31, 2007

Comments

Anuradha

Kuulostaapas TODELLA tutulta, mutta silti niin suloiselta juonikuviolta! :oD

Sari

Klassikko on klassikko :-)

Tarja

Heh, Noora oli sinun kanssasi aivan samaa mieltä siitä, että Akshayn olisi pitänyt päätyä yhteen Priyankan kanssa :). Itse pidin parista kappaleesta aika paljon, mutta mauthan aina vaihtelevat...

paitövei, kerro sitten kun haluat tutustua angstiseen japanilaiseen jääkiekkodraamaan (toisaalta, unohda kaikki tuntemasi jääkiekkosäännöt tätä katsoessasi XD), jossa soi Queenin musiikki taustalla. Minä vielä joku kaunis päivä lykkään sen sulle lainaan ihan piruuttani.

Kenneth

Meinasin tippua tuolilta kuin näin että Casablanca elokuvasta tehdään Bollywood elokuva. Rajeev Nath aikoo ohjata elokuvan.

"In the new version, the Bogart character has been changed to an Indian diplomat-turned restaurateur who helps his lover and her husband, both Tamil separatist rebels fighting the Sri Lankan government, escape from India." sanoo Rajeev.

Tätä pitää nähdä. Varmaan 4 1/2 tuntia pitkä. Miltäköhän näyttä loppukohtaus lentokentällä tai kun sankaritar tulee ravintolaan ja sanoo Dance an sing it Again Mohalal. :D

Sari

Mutta Casablancahan on ihan Bollywoodia juoneltaan: patrioottinen taustatarina ja keskiössä kolmiodraama jossa velvollisuus voittaa rakkauden. Vain tanssi puuttuu. Miten on mahdollista että kukaan ei ole vielä tehnyt masalablancaa?

Sitäpaitsi jos halutaan todella sekaantua välimerkkeihin, niin Nathin tuleva elokuva ei ole Bollywoodia sanan kapeassa merkityksessä, se tulee olemaan malayaminkielinen ja tapahtuu Sri Lankalla. (Joka vähän hämää minua: eikös siis tamilit puhu tamilia ja singaleesit singaleesia? Ehkä "Rick" on Keralasta tai jotain). Ja saattaa se tanssi jäädä nytkin puuttumaan, kun katselee Nathin filmografiaa hän ei vaikuta masalaleffan suurelta ystävältä.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)