GUFF2
My Photo

« Some books | Main | Andaaz (2003) »

July 26, 2007

Comments

Marko

Kovin ahkerasti näemmän luetkin. Kumma kuinka toisten lukemat kirjat tuntuvat välillä niin kovin kiinnostavilta... Pikkuisen tosin olet saanut minut epäilemään Robisonin kirjan sopivuutta minulle, mutta ainakin nuo kaksi jälkimmäistä kommenttia herättävät uteliaisuuteni. Mutta onko kyse siitä miten noita teoksia kuvaat vai siitä millaisia kirjat todella ovat?

P.S. sinun ei tarvitse koskaan todistella ainakaan minulle lukevasi, minä ikäänkuin oletan niin aina valmiiksi...

Vesa

Meikäläinen piti Robinsonista, mutta en ehkä ottanutkaan sitä niinkään vaihtoehtohistoriaskenaariona kuin kirjana historiasta. Esittämäsi kritiikki on kyllä oikeutettua - mutta epäilen että lukijat menettäisivät kiinnostuksensa tarinaan, ellei siinä kaikesta huolimatta olisi jotain tuttuja elementtejä.
Mietin kirjan luettuani pitäisikö tätä tyrkyttää suomennettavaksi esimerkiksi Likelle. Outo kirja joka tapauksessa.

Sari

Joo, minä luulen että Years of Rice and Salt on tyyppiesimerkki sellaisesta vaihtoehtohistoriaromaanista jota historioitsijan ei pitäisi lukea tai josta historioitsijan on vaikea nauttia. Sen sijaan vaihtoehtohistoriaharrastajalle (Marko) se saattaisi olla ihan kiinnostava lukukokemus, varsinkin jos suhtautuu siihen niin kuin Vesa sanoo enemmän metaromaanina historiasta kuin varsinaisena vaihtoehtohistoriana. Ja luulen että jollekin ihan vaan lukuromaaneista nauttivalle mundikselle se saattaisi myös kolahtaa, on se perusidea sen verran hc ja sen kuvaamat kulttuurit aika ajankohtaisia nykykeskustelullekin.

Robinson on minusta ollut Tolkienin ohella se genrekirjailija joka on pystynyt tekemään maisemasta ja maailmasta keskeisen henkilön kirjoihinsa. Mars-kirjoissa yhteiskunnanmuokkaus häviää kuus-nolla planeetalle ja sen maankaltaistamisprojekteille jotka on aivan henkeäsalpaavasti kuvattu. Jotenkin tässä kirjassa fokus oli niin tiiviisti yhteiskunnassa että jäin myös kaipaamaan maa-planeettaa.

Brodien kirja on hyvä elämänkerta mutta siinä on hiukan liikaa mielestäni vähän vanhanaikaiseksi jäänyttä psykologista tulkintaa. Siksi kovasti mielelläni haluaisin tuon Kennedyn kirjan. Dawkins on hyvä argumentoimaan ja säkenöivä kirjoittaja, sillisalaattimaisuudesta huolimatta suosittelen.

Ja Burtonista ja Spekestä on tehty aivan mainio elokuvakin "Mountains of the Moon". Suosittelen.

TJ

Juu, tuo Robinsonin kirja ei mullekaan hirveästi kolahtanut. Dawkins oli kyllä hyvä. Jos olisin jenkkilään menossa, ottaisin sen ehdottomasti matkalukemiseksi ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)