« Stentorian silence | Main | Being historical »

September 25, 2007

Comments

TC

Juu, ei hyvä, ei alkuunkaan. Minun puolestani saa käyttää ihan vapaasti kultturihistoria 3:sta.

Ninni

Huoh. Iso HUOH. Minä turhauduin sisustuslehtiin varmaan jo 90-luvun puolella, kun niissäkin artikkeleissa, jotka esittelivät mukamas hienoja ideoita "pieniin tiloihin", se "pieni tila" merkitsi yleensä jotain vähintään kaksinkertaista neliömäärää omaan kämppääni verrattuna. Lisäksi sisustusratkaisut oli selkeästi suunnattu askeetikoille eikä hamstereille. (Koska vaate- ja kirjakasat lattioilla tulevat muotiin?) Jos olisi liikaa aikaa ja rahaa, perustaisin varmaan sisustus- ja muotilehden scifisteille ja muille hörhöille... ("Näin mahdutat 5 kuutiometriä kirjoja 15 neliön opiskelijaboksiin!")

TJ

Kawaiii!
Mä en lue sisustuslehtiä - paitsi ehkä joskus (hammas)lääkärin odotushuoneessa.
Ja Ninni: miten niin kirjakasat lattioille eivät ole muotia? :-o

Omppu

Sisustusvinkki scifihörhöille, vapaasti levitettävissä:

Hyvä keino mahduttaa paljon kirjoja liian vähiin hyllyihin liian pienessä asunnossa on laittaa niitä joka hyllylle kahteen riviin. Huono puoli tässä on se, että ei kohta enää muista, mitä kirjoja omistaa, koska ne eivät ole näkyvissä.

Vai että tapetti... kertoo ihmisestä jotain, jos kutsuu "kirjastoksi" yhtätoista kirjaa ja kirjatapettia.

jovain

Haa! Uusimmassa Avotakassa paneudutaankin meidän kirjaihmisten pikku pulmiin oikein kunnolla. Anna Karenina -henkiseen sisustukseen kuuluu soma kirja siellä, toinen täällä. Komisario Palmu -diggarin olkkarissa on peräti yksi pino Billnäs-lasilaatikostoja! (Boknäs? Whatever...) Ja osana laajaa teemakokonaisuutta esitellään erilaisia hassuja design-esineitä tyyppiä tikapuut, joille voi halutessaan latoa taide-esineiden sijasta vaikka muutaman kirjan. Kirjat sisustuksessa on selvästi nouseva trendi :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)