GUFF2
My Photo

« Book fair. And stuff. | Main | And this is why Adams is my favourite founding father »

October 30, 2007

Comments

Usvazine

Oikein napakka puheenvuoro. Lisää tällaisia! Ei me haluta käännyttää kaikkia aatteen taakse, me haluamme keskustelua, joka toivon mukaan ruokkii myös meitä itseämme kehittymään ja jalostumaan kirjailijoina.

Pöytälaatikkokirjoittajan näkökulmasta voi toki ihmetyttää, että miksei kirjoittajan olisi lupa tehdä ihan sitä mitä haluaa. Mutta kun alkaa kehkeytyä tuotantoa, on olemassa urautumisen vaara: itsensä, toisten, kustantajan, kriitikoiden ja lukijoiden aiheuttama. On helppo sanoa täällä koneen äärellä, että teen tekstin kanssa ihan sitä mitä haluan, mutta keskustelutuokio kustannustoimittajan kanssa voi aukaista silmiä. Ympäröivä kirjallinen maailma muovaa, halusi sitten tai ei. Samoin on aika tiukka paikka, jos kustantajan edustaja toteaa, että ei ole julkaisukelpoinen, pitäisi muuttaa tätä ja tuota ja vielä tuotakin ennen kuin harkitaan. Voi olla, että joskus muutoksien alle jää jotakin siksi, ettei toimittaja oikeasti ymmärrä, mistä teoksessa on kysymys.

On reaalifantastikoilla kyllä havaittavissa se, että arki on teoksissa vahvasti läsnä. J Pekan teoksissa, scifistä huolimatta, on painopiste arjen kuvaamisessa ja duunareissa/eräänlaisissa luusereissa. Poikkeaa maailmaa syleilevästä ideascifistä melkoisesti. Vaan vasta lähivuodet ja seuraavat teokset näyttävät, mihin tämä liike kehkeytyy ja mihin se kykenee - ja muotoutuuko sille selkeästi erottuva yhteinen linja, vai solahtaako kaikki siististi muutaman genren alle, semmoisen joita olisi alun perinkin voinut käyttää.

JPK

Minusta RF-klubi on kirjailijoiden henkinen kerho, joka ei takaa juuri mitään syntyviin teoksiin nähden. Genre se joka tapauksessa EI ole, ei ainakaan näillä asetuksilla. Jos ajatellaan RF-klubia kirjailijaryhmittymänä , joka ei tietoisesti rajoita teoksiaan genreryhmittelyn vuoksi, asia asettuu oikeisiin puitteisiin. Voidaan olettaa vain se, että RF-klubin jäsenet blandaavat tavallista enemmän, siinä kaikki.

Ja mitä tulee tähän: "Sitten reaalifantastikoiksi alkoi tunnustautua ihmisiä jotka kirjoittivat historiallisia romaaneja..". Jos tässä viitattiin minuun, niin kyllä minä taisin olla tätä klubia ihan perustamassa, en alkanut tunnustautua.

Ja lopuksi, kaikki tietävät mikä vittu on mutta harva tietää science fictionista mitään... ;)

Sari

Just näin! Jos reaalifantastikkous on kirjailijalle henkinen koti, avoimuutta ottaa vaikutteita ja käyttää tekniikoita jotka kulloinkin sopivat, samanmielisten kirjailijoiden ryhmä joista osalla on siteitä suomalaiseen fandomiin ja spefikirjoittamiseen, niin silloin termi alkaa aueta minullekin. Ei enää tarvitse otsa rypyssä pohtia mitkä asiat yhdistävät kovinkin erilaisia teoksia ja tekevät niistä reaalifantasiaa, vaan voin vapaasti lukijana kuvailla niitä historiallisina romaaneina, scifinä, fantsuna, maagisena realismina tai vaikka minä. Kirjoittajalle tämä lokerointi/kuvaus voi olla rajoittavaa joten maailmaasyleilevän genret ylittävän ja niitä sekoittavan reaalifantasialiikkeen kautta kirjoittamista lähestyminen voi olla vapauttavaa. Tai ainakin näin minä asian nyt ymmärtäisin. Ehkä huomenna joku on taas avartanut käsitystäni.

Aikajanan virheellisyydestä syytän suuren meteori-iskun aiheuttamaa tuhoa :-)

Saruwine

Vittukirjallisuuden jonkinmoisena harrastajana haluaisin huomauttaa, ettei silläkään hyvin mene. Kuten scifiä, sitäkin saa julki lähinnä novelleina alan lehdissä ja kokonaisen romaanin ilmestyminen on pienimuotoinen merkkitapaus.

Taidan perustaa reaalipervertikot-klubin.

pazi-j-dog

Scifiä, vittu, aloin jollain tasolla vieroksua siinä vaiheessa kun vastaan alkoi tulla kaikenlaisia juttusarjoja, joissa kehiteltiin tieteiskirjoittajille luonnontieteellisesti vakuuttavia maailmoja, joihin sitten voitaisiin sijoittaa tieteiskertomuksia. Mitä vittua, ihmettelin. Vittu! Scifiä! Tämä? Eikös kyse ollut kirjallisuudesta? Ajatuksen ja ilmaisun vapaudesta? Mitä seuraavaksi: joukkoitsemurha?

Hyvä scifi-romaani iskee edelleen (aloitin juuri J. Pekan uusimman ja ainakin alku kiehtoo kovasti!) ja telkkarissa scifi on ihan parasta silloin kun se on hyvää (Galactica! Ach, sehr gut! Spruit!)mutta se, mitä fandomin piirissä on vuosien ajan kehitelty kuin Frankensteinin hirviötä ja kutsuttu tieteiskirjallisuudeksi, on oudon näköinen lapsi, jolla on liikaa vanhempia ja joka on kellarissa kasvatettu. Kirjallisuuden pitää avata ikkunoita ja ovia, ei piileskellä kellarissa keskeneräisten aikakoneiden ja vittu avaruusalusten seassa. Scifillä on vitusti annettavaa yhteiskunnalliselle ajattelulle ja taiteille, erityisesti kirjallisuudelle, mutta lokeropoteroajattelu tukahduttaa kaiken, jos siitä ei oikealla hetkellä osaa hellittää.

Kyllähän tätä suomalaista kirjallisuutta ollaan muutamankin kirjoittajan voimin uudistamassa ja viemässä sellaiseen suuntaa, että se ei ole pelkkää Päätaloa ja Linnaa, ja siitä saadaan aika pitkälti kiittää fandomia ja sen piirissä syntyneitä motivoivia kilpailuja ja julkaisuja. Minä ainakaan en kirjoittaisi mitään ilman fandomia. Mutta aivan kuten lapsen tulee jättää isänsä koti, pitää kirjoittajankin lopulta irtautua siitä lämpöisestä kehdosta, jossa sai itää ja kukkaan puhjeta...

Maailma on iso, niin myös kirjallisuuden maailma. Meitä reaalifantastikkoja yhdistää nimenomaan se, että spekulatiivisesta fandomista ponnistaneina meillä on suomalaiseen kirjallisuuteen ikuisesti tietyllä tavalla outsider-näkökulma. Se on myös vahvuutemme. Meillä on jumalallinen missio ujuttaa spekulatiivisen fiktion geenejä puhtaaseen valtavirtaan ja katsoa, mitä syntyy. Ne vitun aidat vain pitää potkia nurin, jotta voimme kirjoittaa - ja saamme julkaistuksi - juuri sellaista kirjallisuutta, jota itse olemme aina halunneet lukea, ja myötämme kasvaa uusi lukijoiden sukupolvi, joka ei lähtökohtaisesti kavahda puhtaita genreteoksiakaan, kun ne scifistiset elementit ovat tulleet vastaan ihan kaikenlaisessa kirjallisuudessa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)