GUFF2
My Photo

« Casa Tali part deux | Main | Viimeisiä viedään »

January 10, 2008

Comments

Marko

Pääsen melkein samaan vaikka hyllystä on vielä jonkin verran listaamatta (ehkä 3-400 kirjaa puuttuu). Jonkin verran samaa, mutta myös täydennyksiä löytyy ;)

Geoffrey Chaucer: Canterburyn tarinoita
Xenophon: Kyyroksen sotaretki
Thukydides: Peloponesolaissota
Homeiros: Ilias
Homeiros: Odysseia
Publius Vergilius Maro:Aeneis : Aeneaan taru
Michel de Montaigne: Esseitä
Machiavelli: Ruhtinas
Plutarkhos: Kuuluisien miesten elämäkertoja
FRANCOIS DE. LA ROCHEFOUCAULD:MIETELMIÄ

jovain

Homeros, ystävät kalliit, ilman i-kirjainta. Jostain syystä en ole koskaan tullut hankkineeksi noita alkuperäisiä eepoksia itselleni, mutta mulla on tällä hetkellä Mannisen suomentama Ilias lainassa kirjastosta ja luennassa. Huikeata tekstiä vaikka kyllä mä ne haukut ymmärrän. Sama juttu Aniaran kanssa: vaatii vähän paneutumista mutta sitten kun aukeaa se on vaan niin hieno :-)

Ajatuskin meidän kirjavaraston siirtämisestä Library Thingiin kauhistuttaa - nehän pitäis kai järjestääkin sitä ennen? Eikä meillä varmaan ole edes tuota neljää tuhatta, kolmisen taisi olla muutama vuosi sitten kun muutettiin. Tosin siinä käytin laveinta mahdollista "kirjan" määritelmää ja laskin mukaan sarjikset sekä lasten kuvakirjat ym...

MattiT

Päättelin, että koska on olemassa Library Thing, niin loogisesti on oltava myös "Discography Thing". Ja sellainenhan löytyi; http://rateyourmusic.com/
Loistavaa, mahtavaa, hah-hah-haa!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)