GUFF2
My Photo

« Parcon | Main | Vir sapit qui pauca loquitur »

March 19, 2008

Comments

Marko

Eikä pidä unohtaa Paratiisin suihkulähteitäkään. Itselleni se iski aika vahvasti, tosin myöhemmällä iällä luettuna ei tuo sitten enää juurikaan innostuttanut.

Clarke on kuitenkin yksi niistä kirjailijoista jotka vaikuttivat allekirjoittaneeseen nuoruusiällä varsin voimakkaasti. Mutta täytyy kyllä samaan hengenvetoon myöntää, etten enää 80-luvun jälkeen ole oikein osannut nauttia hänen kirjoistaan.

Mies eli pitkään ja jätti eläessään lähtemättömän jäljen tieteiskirjallisuuteen. Hän eli elämän mistä moni voisi olla kateellinen.

M.K.

Sari

Minulle se uudestaan ja uudestaan teininä luettu Clarke oli Uhka avaruudesta. Siinä oli sitä ihmeen tuntua ja löytöretkeilyä koko rahalla. Minä ihastuin kovasti kirjan kovaan SF ytimeen ja siihen että Clarke tyynesti jätti monet Raman mysteereistä vaille vastausta.

ipa

Jotakin kertoo Clarken merkittävyydestä uutisointi, katselin vähän eri maiden isoimpia päivälehtiä. Hänet jopa esitellään etupäässä science fiction-kirjailijana:

Näissä lehden nettiversion etusivuilla 19.3.2008:
Arthur C. Clarke:
BBC:n Amerikka –sivuilla Writer Arthur C Clarke dies at 90
British science fiction writer Sir Arthur C Clarke, author of over 100 books, dies in Sri Lanka at the age of 90

BBC:n UK:sivuilla Science visionary
Colourful life of legendary sci-fi writer Sir Arthur C Clarke

New York Times Arthur C. Clarke, 90, Science Fiction Writer, Dies
Frankfurter Allgemeine, saksa: Arthur C. Clarke, 90, Science Fiction Writer, Dies

Venäjän Komsomolskaja Pravdan: Умер легендарный писатель-фантаст Артур Кларк
Автору знаменитой "Космической Одиссеи" было 90 лет

Elmundo, Espanja: Muere Arthur C. Clarke, autor de '2001 Odisea en el Espacio'

La Monde, Ranska: L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke est mort

The Times of India : Writer Arthur C Clarke passes away
Daily Youmuri online: Science fiction writer Arthur C. Clarke dies at 90 in Sri Lanka


Ei-etusivuilla, mutta kuitenkin näkyvästi:
Australian www.news.com –lehden osastolla Central and South Asia: Sci-fi writer Arthur C. Clarke dead. BRITISH-born science fiction guru, Arthur C. Clarke, died at a hospital in Sri Lanka overnight, his aide Rohan de Silva said. He was 90.

El Nuevo Diaria, lehden nettiversion Variedades-svulls: Muere escritor británico Arthur C. Clarke: Colombo / AFP El escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke falleció en un hospital de Sri Lanka a la edad de 90 años. Autor del libro que inspiró al director de cine Stanley Kubrick para “2001, Una odisea en el espacio”, Clarke había sido hospitalizado en diversas...

Kyllä on kaihoisa olo.
ipa

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)