GUFF2
My Photo

« Sakkurat | Main | poim (pim-pum-tsak) »

August 12, 2008

Comments

Omppu

Joo, enpä minäkään niin siitä teinipaljoudesta välittäisi. Muuten jäi suurin osa conin ohjelmasta kokematta, niin kuin tietysti työtätekevältä ainakin. Hauskaa, jos mahdollisimman monella oli mukavaa. Ensi vuonna sitten enemmän yleisön puolella.

karo

Minäkin voisin sanoa, että ensi vuonna yleisön puolella, mutta turvallisuusvastaavan nakki ei taida olla ihan se, mitä yleisön puolella tehdään... En tosiaankaan tiedä, mitä siinäkin taas kävi, mutta niin vaan kävi :D

Meillehän tämä coni oli se harjoittelukappale, joten siihen nähden kaikki palaute mitä ollaan saatu on ollut ihanan positiivista ja kannustavaa. 2012 varalle on jo jonkinlaisia suunnitelmia, mutta niistä ei vielä puhuta mitään, vuoden päästä aikaisintaan. Sen verran voin sanoa, että siinä vaiheessa kun coni uudestaan Tampereelle pamahtaa, useat asiat tehdään hyvinkin eri tavalla ja no, erilaisia ratkaisuja ja toteutustapoja ollaan jo mietitty ja aika monet niistä tuntuvat ihan hyviltä ja toteutettaviltakin! :)

Sari

Eiks oo kumma kuinka se vaan tapahtuu? Kun Jukka rupesi haaveilemaan 2006 conin puheenjohtajuudesta joskus 2004, minä tein pasit ja sanoin että jos ei nyt kuitenkaan ja jos silti siihen rupeat niin minä en ainaskaan tee mitään. Ei se nyt sitten ihan niin mennyt. Koska kaikesta itkusta, hammasten kiristelystä ja minun kohdallani valtavasta draamalaamailusta huolimatta conin järjestäminen on kivaa. Ja Kaapeli on makea mutta niin haastava tila että taidetaan Omppukin kidnapata ainakin muutamaksi tunniksi vänkäämään jos ei muuta :-)

Omppu

Ok... näen jo asioiden vaan tapahtuvan...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)