GUFF2
My Photo

« Number four: Lois McMaster Bujold's Komarr | Main | Trick nro 2 »

October 20, 2008

Comments

Teemu

Hyvä kirjoitus! Pääsen laittamaan oman ranttini. Itse kukin huomaa kulkutapaa muuttaessaan eri idioottiryhmät: jos tehdään karkea auto-pyörä-kenkä -jaottelu, huomataan, että kaikissa ryhmissä inhotaan kahta muuta. Koska olen (juuri ja juuri) yli kolmekymppinen hybridipyöräilijä, jalankulkija sekä satunnainen autoilija, on identiteettikriisi valmis. Pyörän matkamittariin tulee reilu sata kilometriä viikossa, joten pyöräily lienee tärkein viiteryhmäni.

Kannatan ehdottomasti pyöräkaistoja ajoradan yhteyteen. Suurin syy on se, että auto ei _pysty_ tekemään yhtä nopeaa sivuttaisliikettä pyörän eteen kuin jalankulkija. Autoissa on myös valoja ja heijastavia pintoja. Jalankulkijoilla näitä näkee valitettavan harvoin, sanoo laki mitä hyvänsä.

Jalankulkijat eivät ole näemmä sisäistäneet ajatusta, joka on myös kirjattu lakiin: tarkoitus on kulkea kevyen liikenteenväylän REUNASSA. Kummassa tahansa, kunhan se on reuna. Ei keskellä väylää, eikä (tämä on kovaa, mutta niin se on) rinnakkain. Ja pyörätien jatke (siinä suojatien vieressä) on pyöräilijöille! Jalankulkija ei saa käyttää sitä "oikaisuun", kuten pyöräilijäkään ei saa pyöräillä suojatiellä.

Pyöräilen välillä kovaa. Mittarin mukaan huippunopeus on ollut reilu 50 km/h. Keskinopeus viimeisen 1500 km matkalla on noin 20 km/h. Koska siihen sisältyy keskusta-ajot liikennevaloineen, menen usein yli 30 km/h. Yleensä näin tapahtuu vain pyöräteillä, jolta muuten tänään hätistelin kolme rinnakain kulkevaa nuorukaista viereiselle jalkakäytävälle. Yksi pyöräilyn ihanuuksista on, että työmatka sujuu parhaimmillaan kuin siivillä. Mutta se ei tarkoita, että kovaa voisi ajaa missä vain.

Jokainen on tavannut liikenteessä törttöjä. Mutta valitettavasti jalankulkijoille törttöily tuntuu olevan sallittua, toisin kuin autoilijoille ja pyöräilijöille. Ikään kuin jalankulkija ei olisikaan osa kaupungin liikennevirtaa, eikä velvollinen seuraamaan omaa liikkumistaan suhteessa muihin. Koirat, lapset ja muut vajaavaltaiset ovat huutomerkkejä liikenteessä; niitä pitää osata varoa. Mutta jos autoilijana minun ei tarvitse jatkuvasti pelätä vastaantulijan päätymistä omalle kaistalleni, miksi sitä odotetaan pyöräilijältä?

Ja lopuksi: Helsingissä on aivan tajuton määrä idiootteja pyöräilijöitä, jotka ajavat väärissä paikoissa väärillä nopeuksilla väärään suuntaan piittaamatta muusta liikenteestä. Heidät tulisi sulkea laitoksiin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)