GUFF2
My Photo

« V-08 | Main | Tidings of Yule and All That! »

December 17, 2008

Comments

Päivi V.

Ärmgh, kurjaa, olisi ollut kiva nähdä teitä, joten odotin synttäreitäsi. Mutta eipä tuolle mitään voi, koeta tervehtyä :-)

Mustakuutio

No, voihan vihvilä. Kaksi kertaa putkeen! Ehkäpä tämä kaikki kuitenkin valmistaa sinua jättimäisiin 42-vuotisjuhliisi, jolloin sinut kaapataan kesken juhliesi, viedään Betelgeuzeen ja sinulle kerrotaan, että oletkin todellisuudessa tietoisuuden saanut 200-vuotias hondurasilainen perinneruoka (esim. tamalli tai chilal), jonka tehtävänä on valvoa, etteivät merikurpitsat Etelä-Amerikkaa. Ihan vain varoituksena ensi vuotta varten.

Oli niin tai näin, niin toivon mukaan ehdit vielä parantua lauantaiksi niin, että voit juhlistaa itseäsi edes jollain muotoa. :)

Mustakuutio

Äh.

Jäit ehkä ihmettelemään, mitä merikurpitsat voisivat tehdä Etelä-Amerikalle. Etsimäsi (ja unohtamani) sana on ehkä hieman yllättäen "valloittaa".

jukkahoo

Joten ei mitään saumaa chimchangoihin? Voisinko kuitenkin olla pupusa?

Kiitoksia toivotteleluista! Tosin olo on tänään vielä huonompi kuin eilen, mutta ehkä tässä saa edes hieman levolla ja kuumalla juomalla oloa parannetuksi. Huonommaksi en tosiaan enää olon toivoisi muuttuvan.

42! Tottakai!

VaFan gratulerar!

Johan Anglemark

Commiserations!

Omppu

No höh. Onnitteluni - ja pahoitteluni. Ehkä ensi vuonna...?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)