GUFF2
My Photo

« Tidings of Yule and All That! | Main | Ihailkaa vihreänsinistä kauristani »

December 29, 2008

Comments

Mekku

Darn you, Jukka, you made me cry all over again.
We do miss her, horribly. Cardinal Mytzinger, Sherpa Myrgau, Suloinen Myy.

Johan A

I'm so sorry. She was such an adorable little girl. I'm glad she got a last Christmas.

Tarja Rainio

I'm terribly sad that Myy is gone. She was such a wonderful dog.

Omppu

I´m so sorry to hear Myy is no more. My condolences.

Karo

I'm so sorry for your loss. My old and very sick dog passed away couple of months ago, I know it's not an easy thing. :(

Anna

Myy oli ainutlaatuinen pieni koira. Otan osaa suureen suruunne.

TC

Surunvalitteluni näin uudenvuoden alla. Vaikka Myyn poismeno oli jotenkin aavistettavissa jossakin vaiheessa, niin sen äkillisyys ei helpota asiaa. Eli hyviä vointeja murheen keskelle.

jovain

Voih! otan osaa.

Johan

My condolences, as well, although I never met her (other than through reading Eating Muffins).

//JJ

Kummari

Woof.

Tero

Very sad news! I'm sorry for your loss!

B&S

Laumamme ottaa osaa suruunne.

Ben, Susanna, Viiru ja Xena

Usvazine

Otan osaa! En Myytä koskaan tavannut, mutta kuulemani perusteella Myy oli Iso Persoona ja koirien aatelia.

Ipa

Iso halaus!

Ipa

Iso halaus!

Päivi V

Poikkesin tänne vasta nyt, joten kuulin tästä vasta nyt. Voi surkeus :-( En tutustunut Myyhyn koskaan kovin hyvin, mutta suloinen pieni otus se oli :-) Olen pahoillani :-(

Juhani ja Arska

Osanotto täältäkin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)