GUFF2
My Photo

« Day Sixteen | Main | Day Eighteen »

December 17, 2012

Comments

Mustakuutio

Ah. Mylène... Voitteko kuvitella, kaksi vuotta sitten en edes tiennyt, kuka Mylène Farmer oli (olin tosin kuullut leidin musiikkia joskus aiemmin)? Ja sitten näin juurikin videon "Pourvu qu'elles soient douces". Yritin teeskennellä, mutta ei se auttanut, olin korviani myöten rakastunut.

Vielä kun jonain päivänä näkisi hänet livenä. Vuodet ovat vain lisänneet naisen karismaa.

Jukka Halme

Ah, ihanainen Mylène tosiaankin. Itse ihastuin naiseen jo tuolloin 1986something, juuri paljolti näiden äärimmäisen sensuellien videoiden suosiollisella avustuksella. Itse musiikkikin menetteli mukavasti, Je t'aime melancholie oli jo erinomaisen koukuttava.

Livenä olisi kyllä ihan bien nähdä, ikää on nyt 52, mutta kuten uusin video vastaanpanemattomasti demonstroi, charismaa riittää: http://www.youtube.com/watch?v=4VH7Eg5LJpc

Live-versiot ovat monista hiteistä aikas repoja, musiikki soi aika lailla niin kuin levylläkin, mutta emäntä iskee niihin kivan lisäsävärin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)