GUFF2
My Photo

« Advent Calendar Dec 20 2021 | Main | Joulukalenteri: Kahdeskymmenestoinen päivä »

December 21, 2021

Comments

Ben

Jestas! Liikkuuko Avaruusasema Alfa -keräilykortteja vielä? Minulla on onneksi jäljellä alkuperäinen täysi settini, muutoin saattaisi kukkaro kirota ja sulkea nyörinsä.

Muita tuon ajan keräilykortteja minulla ei ole, no Kuuden miljoonan dollarin mies -kortteja ja pelikortteja on pieni pino, mutta ei täyttä sarjaa.

Niinjuu ja löytyy jonkun laatikon kätköistä jokunen lippukorttikin. En muista tämän sarjan nimeä, mutta purkkapaketissa oli siis aina mukana kortti, jossa oli jonkin maan lipun kuva ja kääntöpuolella faktaa tuosta valtiosta (tyyliin asukasluku, valuutta jne. perus tietokirjainfoa).

Purkkakorttisarja, joka useimmin pulpahtaa mieleeni, ja joita minulla ei taida olla enää yhtäkään jäljellä, oli semmoinen, jossa esiteltiin sananlaskuja. Muistan, että korteissa, jotka muuten olivat tarroja, oli humoristinen piirroskuva, sananlasku/sanonta (tyyliin ”Raha ei haise”) ja sitten sanonnan selitys ja mahdollisesti sen historiaa. Kaiken kukkuraksi kortissa oli nämä samat tiedot myös toisella kotimaisella! Muistaakseni käännökset oli ihan mukiinmeneviä, joten ehkä sarjaan oli valittu vain sellaisia sanontoja, joille löytyi vastineensa myös ruotsiksi. Näitä olisi kiva löytää!

Jukka Halme

Minulla ei lapsuuden korteista ole jäänyt kuin muistot ja ihan pari satunnaista kappaletta ihan vahingossa. Hienoa, jos on nuo kaikki Alfat hallussa.

Näyttäisi olleen Pandan sarja tuo sananlaskut. 72 erilaista korttia/tarraa. Ei ihan hirveästi pikakuukkeloinnin perusteella liikenteessä, joten erittäin hyvä ja todennäköisesti pitkäaikainen keräilykohde! Ei tule ihan heti ongelmaa mihin sijoittaa kaikki kortit. :) Tuosta voi aloittaa:
http://www.kerailyraha.fi/verkkokauppa/shop.php?sivu=tuote&tuoteid=38117

Tämä linkki piti laittaa jo alkuperäiseen tekstiin, mutta tietenkin unhoitin. Sieltä löytyy ilmeisestikin kaikki purkkien mukana Suomessa levitykseen päätyneet keräilykortit:
http://www.purkkakortit.net/

Ben

Ooooo! Suuret kiitokset! Parhautta! Erinomaista julea sinne teille!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)